Σας ενημερώνουμε δυστυχώς πως το προϊόν (STEM NEWTON's LAWS: Inertia, Momentum, Kinetic & Potential Energy) είναι ή εκτός αποθέματος ή με ανεπαρκές απόθεμα για την παραγγελία. Παρακαλώ δώστε την διεύθυνση email σας ώστε να ειδοποιηθείτε όταν υπάρξει επαρκές απόθεμα.

Ευχαριστούμε!

@